28 January 2009

BIDANG-BIDANG YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERKINI


PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PERNIAGAAN

post yang ke dua ini, saya akan menjelaskan atau memberi sedikit sebanyak input berkaitan teknologi yang di gunakan dalam bidang perniagaan.
Dunia global masa kini menyebabkan segala aktiviti perniagaan khususnya dilakukan secara
online atau menggunakan teknologi yang canggih bagi memudahkan segala urusan jual beli dan sebagainya.

Bagi menjelaskan lebih terperinci tentang teknologi dalam perniagaan, dapat saya jelaskan dari pembacaan saya di Majalah PC berkaitan pandangan dan idea yang telah dikongsi bersama. Dr. Martin Berlin semasa program Venture 2001 bersama wakil panel kumpulan perniagaan Internet Microsoft (Malaysia), e-Niaga Asia Pasific, Intel Electronic, General Atlantic Partsners, TM Multimedia dan McKinsey & Co (Singapura).

Dalam perbincangan tersebut dapat dirumuskan bahawa teknologi yang diterapkan dalam pelbagai bidang perniagaan seperti telekomunikasi, peruncitan, broker saham, kewangan dan sebagainya adalah untuk tujuan kebaikan. Malahan, teknologi akan terus menjadi sebahagian komponen dalam apa juga jenis perniagaan.

Wujudnya transaksi perniagaan menggunakan teknologi, syarikat dapat meningkatkan hasil, mengurangkan kos operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, rakan kongsi dan pekerja. Penggunaan teknologi juga dapat mengembangkan capain ke negara lain apabila wujudnya teknologi canggih seperti Internet dan e-dagang.

Secara kesimpulannya, dengan adanya teknolgi, perniagaan dapat berkembang lebih pesat ke seluruh pelusuk dunia dan terdapat juga teknologi yang bakal berpotensi di masa akan datang khususnya dalam kategori aplikasi utama. Antara teknologi yang dijangka menjadi aplikasi penting termasuklah aplikasi tanpa wayar, 3G (Generasi ketiga), pembantu peribadi digital (PDA) dan perkomputeran di rumah.


Sumber : Majalah PC


TAJUK 2: TEKNOLOGI DALAM DUNIA PENERBITAN ANIMASI


Dahulunya sebelum wujudnya teknolgi yang canggih seperti sekarang, tempoh bagi mneyiapka sesebuah animasi mengambil masa yang sangat lama untuk disiapkan walaupun masa tayangan hanya beberapa minit sahaja. Kos penerbitan juga agak tinggi.

Namun sekarang semua itu sudah berubah, dengan adanya teknologi yang canggih banyak animasi yang dapat di lahirkan dengan kualiti yang lebih bermutu. Contohnya, Syarikat terkemuka di Malaysia iaitu Syarikat Les Copaque, telah menggunakan teknologi perkomputeran grid.

Ia hanya menggunakan komputer biasa bagi memproses warna. Penggunaan perkomputeran grid dapat membolehkan proses dilakukan lebih pantas dan hasil bermutu. Perkomputeran grid mampu mengawal kerja "render" selain menyelia hasil yang belum disiapkan. Selain itu Grid PC memiliki pemprosesan tinggi sehingga 32 gigabit (GB) berbanding komputer biasa, 2GB. Prosesn pewarnaan juga dapat disiapkan dalam tempoh tiga hingga empat bulan sahaja.
Perkomputeran grid membantu mengurangkan kos dan meningkatkan kualiti animasi setanding produksi luar seperti Pixar dan Disney.

Kesimpulannya, komputer grid terjamin kerana ia sentiasa dipantau kakitangan Mimos termasuk menghalang kehadiran virus. Sistem keselamatan biometrik turut di perkenalkan bagi meningkatkan kawalan ke atas data dan mengelak daripada di curi.

Sumber : http://gengmovie.blogspot.com

No comments: