07 February 2009

PENGGUNAAN TULISAN DALAM PENYAMPAIAN MAKLUMAT

Terdapat banyak bentuk tulisan dalam menyampaikan mesej kepada khalayak, walaupun tidak menggunakan grafik, namun mesej menggunakan teks juga dapat di fahami dan di terima umum.

Conto-contoh teks: